ru en ua pl de es it fr el tr da cs zh-tw bg ro pt ar eo az be nl hi hr
Категорія ГОЛОВНА  

Будівництво та розвиток Збройних Сил та інших військ


2017-10-12 00:00:00

Будівництво та розвиток Збройних Сил та інших військ РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
30. Основні завдання розвитку військової організації :
а приведення структури, складу та чисельності компонентів військової організації у відповідність із завданнями в мирний час, в період безпосередньої загрози агресії і у воєнний час з урахуванням виділення на ці цілі достатньої кількості фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Плановані кількість і терміни виділення зазначених ресурсів відображаються в документах планування довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації;

б підвищення ефективності та безпеки функціонування системи державного та військового управління;

у вдосконалення системи протиповітряної оборони і створення системи повітряно-космічної оборони Російської Федерації;

г вдосконалення військово-економічного забезпечення воєнної організації на основі раціонального використання фінансових, матеріальних та інших ресурсів;

д вдосконалення військового планування;

е вдосконалення територіальної оборони та цивільної оборони;

ж вдосконалення системи створення запасу мобілізаційних ресурсів, у тому числі запасів озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріально-технічних засобів;

з підвищення ефективності функціонування системи експлуатації і ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки;

і створення інтегрованих структур матеріально-технічного, соціального, медичного та наукового забезпечення у Збройних Силах та інших військах, а також установ військової освіти та підготовки кадрів;

до вдосконалення системи інформаційного забезпечення Збройних Сил та інших військ;

л підвищення престижу військової служби, всебічна підготовка до неї громадян Російської Федерації;

м забезпечення військово-політичного та військово-технічного співробітництва Російської Федерації з іноземними державами.
Нарада з питань будівництва та розвитку Збройних Сил Росії
31. Основні пріоритети розвитку військової організації :

а вдосконалення системи управління військовою організацією і підвищення ефективності її функціонування;

б розвиток мобілізаційної бази військової організації та забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших військ;

у забезпечення необхідного ступеня укомплектування, оснащення, забезпечення з`єднань, військових частин і формувань постійної готовності і необхідного рівня їх підготовки;

г підвищення якості підготовки кадрів та військової освіти, а також нарощування військово-наукового потенціалу.

32. Основне завдання будівництва та розвитку Збройних Сил та інших військ -приведення їх структури, складу та чисельності у відповідність з прогнозованими військовими погрозами, змістом і характером військових конфліктів, поточними та перспективними завданнями в мирний час, в період безпосередньої загрози агресії і у воєнний час, а також політичними, соціально-економічними, демографічними та військово-технічними умовами і можливостями Російської Федерації.

33. У будівництві та розвитку Збройних Сил та інших військ Російська Федерація виходить з необхідності :

а вдосконалення організаційно-штатної структури і складу видів і родів військ Збройних Сил та інших військ і оптимізації штатної чисельності військовослужбовців;

б забезпечення раціонального співвідношення з`єднань і військових частин постійної готовності та з`єднань і військових частин, призначених для мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших військ;

в підвищення якості оперативної, бойової, спеціальної та мобілізаційної підготовки;

г вдосконалення взаємодії між видами Збройних Сил, родами військ сил та іншими військами;

д забезпечення сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки матеріально-технічними засобами та їх якісного освоєння;

е інтеграції та скоординованого розвитку систем технічного, тилового та інших видів забезпечення Збройних Сил та інших військ, а також систем військової освіти та виховання, підготовки кадрів, військової науки;

ж підготовки високопрофесійних, відданих Батьківщині військовослужбовців, підвищення престижу військової служби.
Забезпечення ЗС РФ сучасними зразками озброєння і військової техніки
34. Виконання основного завдання будівництва та розвитку Збройних Сил та інших військ досягається шляхом :

а формування та послідовної реалізації військової політики;

б ефективного військово-економічного забезпечення та достатнього фінансування Збройних Сил та інших військ;

в підвищення якісного рівня оборонно-промислового комплексу;

г забезпечення надійного функціонування системи управління Збройними Силами та іншими військами в мирний час, в період безпосередньої загрози агресії і у воєнний час;

д підтримки здібностей економіки країни забезпечити потреби Збройних Сил та інших військ;

е підтримки мобілізаційної бази в стані, що забезпечує проведення мобілізаційного і стратегічного розгортання Збройних Сил та інших військ;

ж створення сил цивільної оборони постійної готовності, здатних виконувати свої функції в мирний час, в період безпосередньої загрози агресії і у воєнний час;

з вдосконалення системи дислокації базування Збройних Сил та інших військ, в тому числі за межами території Російської Федерації, відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації і федеральним законодавством;

і створення ешелонованої по стратегічним та операційним напрямками системи військової інфраструктури;

до завчасного створення запасу мобілізаційних ресурсів;

л оптимізації кількості військових освітніх закладів професійної освіти в поєднанні з федеральними державними освітніми установами вищої професійної освіти, в яких проводиться навчання громадян Російської Федерації за програмою військової підготовки, а також оснащення їх сучасною матеріально-технічною базою;

м підвищення рівня соціального забезпечення військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також цивільного персоналу Збройних Сил та інших військ;

н реалізації встановлених федеральним законодавством соціальних гарантій військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, підвищення якості їх життя;

про вдосконалення системи комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом та за призовом, з переважним укомплектуванням посад рядового та сержантського складу, що забезпечують боєздатність з`єднань і військових частин Збройних Сил та інших військ, військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом;

п зміцнення організованості, правопорядку та військової дисципліни, а також профілактики і припинення корупційних проявів;

р вдосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання громадян;

з забезпечення державного і громадського контролю діяльності федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації в області оборони.
Комплектування військовослужбовцями, що проходять військову службу за контрактом і за призовом
Військове планування

35. Військове планування організується і здійснюється з метою реалізації узгоджених за термінами і забезпечених ресурсами заходів розвитку військової організації, а також будівництва та розвитку Збройних Сил та інших військ, їх ефективного застосування.

36. Основні завдання військового планування :

а визначення узгоджених цілей, завдань і заходів будівництва та розвитку Збройних Сил та інших військ, їх застосування, а також розвитку відповідної науково-технічної та виробничо-технологічної бази;

б вибір оптимальних напрямів будівництва та розвитку Збройних Сил та інших військ, форм і способів їх застосування виходячи з прогнозів розвитку військово-політичної обстановки, військових небезпек і військових загроз, рівня соціально-економічного розвитку Російської Федерації;

у досягнення відповідності ресурсного забезпечення Збройних Сил та інших військ завданням їх будівництва, розвитку та застосування;

г розробка документів короткострокового, середньострокового і довгострокового планування, облік результатів виконання планів програм будівництва і розвитку Збройних Сил та інших військ;

д організація контролю виконання планів програм будівництва і розвитку Збройних Сил та інших військ;

е своєчасне коректування документів оборонного планування.

37. Військове планування здійснюється відповідно до Положення про військове плануванні в Російській Федерації.

Продовження даної теми:

Загальні положення військової доктрини Росії
Військові небезпеки і військові загрози для Росії
Характерні риси та особливості сучасних військових конфліктів
Військова політика Російської Федерації
Застосування Збройних Сил та інших військ
Основні завдання Збройних Сил та інших військ у мирний час
Військово-економічне забезпечення оборони
Розвиток оборонно-промислового комплексу
Мобілізаційна підготовка економіки та органів державної влади
Завдання і основні пріоритети військово-політичного співробітництва

Подібні статті

 Протитанковий гранатомет РПГ - 2
 Пістолет МР-448 Скіф
 Міжконтинентальна балістична ракета РС-24 "Ярс"
 Скорострільний арбалет
 

Сайт є приватним зібранням матеріалів і являє собою аматорський інформаційно-освітній ресурс. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Адміністрація не претендує на авторство використаних матеріалів. Всі права належать їх правовласникам